Radno vrijeme:

Radni dani: 08-16

Kontakti:

+387 30 509 750

Web:

Sveučilište/Univerzitet “Vitez”

Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez svoju viziju budućnosti temelji na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Europe, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicija prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znači iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okruženja BiH ka novom pogledu na svijet i drugačijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. Holistički pristup fenomenu „dobra“ za svakog pojedinca podrazumijeva unapređenje njegovog individualnog i obiteljskog zdravlja, demokratizaciju znanja, slobodno odlučivanje i odgovornost, osiguravanje kvalitete življenja i integraciju pojedinca sa njegovim socijalnim okruženjem, porodicom i lokalnom zajednicom. U okviru tih zadataka  Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Efikasnost i efektnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim izazovima, te psihološko i poduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških tehnologija u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina studentima, ali i kao posljedicu visoke motiviranosti studenata.

Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez je zakonski registrirana nastavno-naučna ustanova u privatnom vlasništvu i koja posluje po zakonima BiH i zakonima Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

Misija Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu je obrazovati studente da budu spremni za rješavanje složenih izazova u suvremenom poslovnom svijetu služeći se iskustvom i primjerom najboljih svjetskih univerziteta sa željom pomoći studentu kao i društvu u cjelini.

Cilj Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu je kroz napredni i suvremeni program studija realizirati bolonjski proces i omogućiti priznavanje diplome u cijeloj Europi bazirajući se na visokom kvalitetu profesora i asistenata a time oplemeniti studente znanjem i vještinama.

Članice Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu su:

1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE (ima 6 smjerova)

2. FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE (ima 2 smjera)

3. FAKULTET PRAVNIH NAUKA (ima 2 smjera)

4. FAKULTET ZDRAVSTVENE NJEGE (ima 4 smjera)

Možete upisati fakultet koji želite kao i smjer koji vas interesira. Programi studija su usklađeni sa bolonjskim procesom:

* 3 god.: diplomski studij – prvi ciklus I, II i III god.

* 4 god.: diplomski studij – samo na FAKULTETU PRAVNIH NAUKA

* 2 god.: postiplomski (magistarski) studij – drugi ciklus IV i V god.

* 3 god.: doktorski studij – treći ciklus VI, VII i VIII god.

Magistarski studij podrazumjeva jednu godinu predavanja, a druga godina je izrada i obrana magistarskog rada. Ukoliko je student završio četverogodišnji studij na Fakultetu, njemu se 4. godina studija priznaje kao prva godina magistarskog studija.

Doktorski studij obuhvata jednu godinu predavanja i dvije godine rada na doktorskoj temi i njenoj obrani.