Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 08-16

Kontakti:

+387 30 712 122

Email:

zeljo.saric@hotmail.com

Web:

Merkur osiguranje

Merkur Versicherung AG – Graz je osnovan 1798. godine u Grazu kao najstarije privatno zdravstveno osiguranje i prati već više od 200 godina zamisao kvalitetne zdravstvene brige.

Kao zdravstveni osiguravatelj, treći po veličini u Austriji, sa ukupnim opsegom premija od preko 286 miliona €, Merkur zapošljava preko 1.000 uposlenika u cjeloj Austriji.

Devet direkcija u pokrajinama i njihovim glavnim gradovima i generalna Direkcija u Grazu, brinu o velikom broju osiguranika u svim granama, izuzev motornih vozila.

Koncern Merkur Graz koji uz osiguranje ima i svoje klinike, fitnes centre, nekretnine i fondove ostvario je u 2006. godini bilansnu sumu veću od milijardu Eura.

Znanje, tradicija i dugogodišnja prisutnost u osiguranju bili su presudni za dolazak u Sloveniju 1992., Hrvatsku 1995., u Bosnu i Hercegovinu 2003. i u Srbiju 2007. godine. U planu su širenja poslovanja na Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju.

Merkur BH osiguranje d.d. je osnovano u Sarajevu 06.02.2003. godine, a registrirano na Sudu 21.05.2003. godine. Osnivač je Merkur Versicherung AG Graz sa 99,98 % dionica dok je ostatak u vlasništvu bosanskog državljanina (zakonski uvjet je da stranci ne mogu biti 100% vlasnici osiguravajućeg društva).

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo posluje u skladu sa zakonodavstvom FBiH, a reosigurano je kod vodećih svjetskih reosiguravatelja.