Kontakt informacije:

Telefonske informacije možete dobiti na broj: 067 13 01 310

Poliklinika Altamedica Vitez

Briga o zdravlju započinje s prevencijom i preventivnim pregledima koji obuhvataju kombinaciju različitih specijalističkih, laboratorijskih, ultrazvučnih, MRI, CT ili endoskopskih pregleda koji omogućavaju otkrivanje mnogih kardiovaskularnih, malignih ili hroničnih bolesti u ranoj fazi kada pacijent nema nikakvih ili ima minimalne simptome bolesti. Naša ustanova upravo je osmišljena, opremljena i organizirana za takve vrste pregleda – rano otkriti bolest ako postoji i adekvatno je liječiti.

Misija naše Poliklinike je:

– Korištenjem najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura ponuditi pacijentu sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu, zasnovanu na dokazima savremene kliničke prakse, uz najviše profesionalne i etičke standarde i principe.

-Podizanjem svijesti naših korisnika o značaju brige za vlastito zdravlje, upoznavanjem o značaju zdravih životnih stilova kao i ranom prepoznavanju faktora rizika i simptoma, kroz redovne i periodične sistematske preglede, osigurati kontinuiranu zaštitu zdravlja pojedinca kao dio zdravog društva u cijelini.

– Ulaganjem u kontinuiranu edukaciju osoblja obezbjediti sigurnost pacijenta uz stalno unapređenje  kvaliteta naših usluga, nastojeći doseći najviše standarde izvrsnost.

Vizija naše Poliklinike je:

– Kvalitetom naših usluga osigurati da Poliklinika bude i ostane mjesto prvog izbora naših pacijenata.

– Pratiti i uvoditi  najsavremenije trendove u dijagnostici i liječenju pacijenata, uz neprekidno širenje palate usluga,  sa ciljem što bolje i efekisanije zdravstvene skrbi za svakog našeg pacijenta.   

– Kroz kontinuirani razvoj sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom osigurati visoko kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu svim našim korisnicima.

 

ALTAMEDICA Vitez

+ 387 67 130-1310

altamedica.vitez@gmail.com

tawildj@gmail.com