Helen Doron zabava za djecu!

Helen Doron zabava za djecu!

U subotu 01.07.2017. u 11:00 bit će organizirana Helen Doron Zabava, tj. dodjela diploma prvoj generaciji učenika Helen Doron škole u Vitezu.

Helen Doron Zabava održat će se u kongresnoj dvorani, a ra di se o zabavi otvorenog tipa. Svi zainteresirani su dobro došli na druženje, informiranje o školi, načinu rada i svemu što ih interesira.