... i više od šopinga

Merkur osiguranje

Merkur Versicherung AG - Graz je osnovan 1798. godine u Grazu kao najstarije privatno zdravstveno osiguranje i prati već više od 200 godina zamisao kvalitetne zdravstvene brige.

Kao zdravstveni osiguravatelj, treći po veličini u Austriji, sa ukupnim opsegom premija od preko 286 miliona €, Merkur zapošljava preko 1.000 uposlenika u cjeloj Austriji.

Devet direkcija u pokrajinama i njihovim glavnim gradovima i generalna Direkcija u Grazu, brinu o velikom broju osiguranika u svim granama, izuzev motornih vozila.

Koncern Merkur Graz koji uz osiguranje ima i svoje klinike, fitnes centre, nekretnine i fondove ostvario je u 2006. godini bilansnu sumu veću od milijardu Eura.

Znanje, tradicija i dugogodišnja prisutnost u osiguranju bili su presudni za dolazak u Sloveniju 1992., Hrvatsku 1995., u Bosnu i Hercegovinu 2003. i u Srbiju 2007. godine. U planu su širenja poslovanja na Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju.

Merkur BH osiguranje d.d. je osnovano u Sarajevu 06.02.2003. godine, a registrirano na Sudu 21.05.2003. godine. Osnivač je Merkur Versicherung AG Graz sa 99,98 % dionica dok je ostatak u vlasništvu bosanskog državljanina (zakonski uvjet je da stranci ne mogu biti 100% vlasnici osiguravajućeg društva).

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo posluje u skladu sa zakonodavstvom FBiH, a reosigurano je kod vodećih svjetskih reosiguravatelja.

Elita prva Sarajevo
Podružnica Vitez
Franšizni centar BiH
Poslovni centar 96-2 Vitez

Tel.: +387 30 712 122
Mob.: +387 61 182 820

Email: zeljo.saric@hotmail.com

Središnjica
Elita prva d.o.o. Sarajevo
Kranjčevićeva 43
387 33 258 250

Email: elitaprva@bih.net.ba
Web: www.elitaprva.ba