... i više od šopinga

KontaktU cilju obogaćivanja sadržaja i povećanja zadovoljstva kupaca molimo Vas da upišete svoje opće poglede i komentare koji se odnose na Franšizni centar BiH. Na svim Vašim komentarima, sugestijama i primjedbama Vam se srdačno zahvaljujemo!


Franšizni centar BiH
Poslovni centar 96-2
72250 Vitez, BiH
Telefon: +387 30 718 444
Fax: +387 30 718 445
 Web: www.fcbih.com
E-mail: info@fcbih.com
 
Economic d.o.o. Vitez
Poslovni centar 96, p.p. 71
72250 Vitez, BiH
Telefon: +387 30 718 333
Fax: +387 30 713 748
 Web: www.economic.ba
E-mail: info@economic.ba